Sosialt rettferdige land i Eurosonen

Når vi snakker om «sosial rettferdighet» er det første som trolig ville dukke opp i tankene våre begrepet likestilling når det gjelder fordeling av rikdom og muligheter og privilegier blant medlemmene i et samfunn. Men i løpet av årene, har sosial rettferdighet blitt brukt som en annen måte å beskrive inntektsfordelingen til de ulike nivåer i samfunnet på. (mer…)

Annonser