Sosialt rettferdige land i Eurosonen

Når vi snakker om «sosial rettferdighet» er det første som trolig ville dukke opp i tankene våre begrepet likestilling når det gjelder fordeling av rikdom og muligheter og privilegier blant medlemmene i et samfunn. Men i løpet av årene, har sosial rettferdighet blitt brukt som en annen måte å beskrive inntektsfordelingen til de ulike nivåer i samfunnet på.

For et land å bli betraktet som sosialt rettferdig, må landet være i stand til å skape et inkluderende samfunn for sine innbyggere hvor man må vurderer ulike faktorer som fattigdoms-forebygging, lik tilgang til utdanning, sosial utjevning og ikke-diskriminering, inkluderende arbeidsmarked, helse og inter-generasjons-rettferdighet. For å understreke viktigheten av sosial rettferdighet i samfunnet, har en tysk stiftelse som heter Bertelsmann Stiftung gjennomført et forskningsprosjekt der de har sammenlignet nivået av sosial rettferdighet mellom 28 europeiske land. For å gi deg mer ide om resultatet av forskningen, diskuteres det kort i det følgende de landene som er kvalifisert på listen.

Sverige, Finland og Danmark tok de beste plassene i rangeringen gjennom at de har vist en jevn ytelse i ulike aspekter som kan bidra i kampen mot sosial urettferdighet i landet, som for eksempel fattigdomsforebygging, arbeidsmarkedstilgang, sosial utjevning og ikke-diskriminering. Imidlertid bør disse landene også være oppmerksom på noen egne svakheter som fortsatt må tas opp, som utfordringer i arbeidsmarkedet.
Nederland har vist at de tilbyr sine innbyggere frihet til å velge sitt eget løp i livet samtidig som man kan være i stand til å delta i samfunnet. I tillegg til dette, har Nederland også bevist at de også kan sette igang visse tiltak for å forebygge fattigdom, forbedre landets sosial utjevning og ikke-diskriminering, helse og arbeidsmarkedet.
Tsjekkia har vist at de utmerker seg i forebygging av fattigdom og etterfølges i rankingen av Østerrike, Tyskland og Luxembourg.
Tysklands har vist en imponerende ytelse i å forbedre sin sosial rettferdighet indeks ved å ha hatt en robust utvikling i arbeidsmarkedet under krisen som til gjengjeld hadde en positiv innvirkning på landets forebygging av fattigdom.
Neste på listen er de post-kommunistiske velferdsstater, Slovenia og Estland som har vist en over gjennomsnittlig ytelse i den generelle sosial rettferdighet indeks som i seg selv har gjort dem bedre enn tre av de gamle EU medlemmene: Belgia, Frankrike og Storbritannia. Sammenlignet med andre land som Storbritannia og Frankrike, har Estland vist medium til gode resultater i ulike områder som utdanning, rettferdighet mellom generasjoner og forebygging av fattigdom.
En annet post-kommunistiskt land som har kommet inn på listen er Polen som har vist en relativ forbedring til 2008 Social Justice Index. På grunn av dette har Polen har vært i stand til å gjøre et stort sprang og er plassert i midten av rangeringen. Polens imponerende ytelse er noe som kan tilskrives reduksjon av fattigdom og økt sosial inkludering.

Annonser